DOMŮ / PRODUKTY

Montované ocelové haly

Základem každé montované haly je ocelová konstrukce, která je složena z profilů různých délek a tvarů, které jsou povrchově upraveny.

Dalším významným prvkem montovaných hal je opláštění. Opláštění může být provedeno v různých variantách a to jak druhem pláště, tak i jeho barevným provedením.

Nejčastěji se k opláštění montovaných hal využívá sendvičových panelů, které z hlediska náročnosti zákazníků a funkčnosti daných objektů, plní vysoké požadavky na jejich provoz.

Systém montovaných hal nabízí širokou škálu možností.

Steelmoont ok s.r.o.- montážní hala

Škála provedení

Nejčastějšími faktory jsou vysoká tepelná izolace, náročnost na hlučnost, požární požadavky a v neposlední řadě i široká škála různorodého barevného provedení.

Trapézové plechy

Pro montované haly, kde nejsou nutností vysoké požadavky, se využívá pouze trapézového plechu, který především slouží k ochraně před deštěm.

Doplňky

Montované haly se také dají osadit širokou škálou doplňků, jako jsou světlíky, okna, dveře a prosvětlovací pásy.

Výrobní a
skladovací haly

Toto odvětví montovaných hal se v dnešní době rozmáhá raketovou rychlostí. Předností těchto hal je široká škála provedení dle individuálních požadavků a v neposlední řadě vysoká rychlost při realizaci.

Investor může využít rychlé výstavby nové haly, napojení na stávající halu, zvolit variantu kombinace se zdivem a v neposlední řadě připravit i variantu pro své zaměstnance, jako je sociální zařízení , kanceláře, vnitřní sklady a společenské, nebo zasedací místnosti.

Steelmoont ok s.r.o.- montážní hala
Steelmoont ok s.r.o.- montážní hala

Sportovní haly

V dnešní době si na své přijdou i příznivci sportu a to zejména investoři, kteří se rozhodli vytvořit sportovní halu pomocí ocelové konstrukce.

V tomto odvětví lze haly využít jako sportovní centra, tělocvičny, nebo i zimní stadiony. U tohoto druhu montované haly je především kladen důraz na vysoké zatížení, vzhledem k rozponu konstrukce. Ta musí být naprojektována tak, aby nebylo zapotřebí podpěrných prvků, které by pro toto odvětví nevyhovovaly.

Administrativní haly

Zdálo by se, že administrativní haly jsou v pozadí výrobních a skladovacích hal, ale opak je tomu pravdou. I když se investor zejména v první fázi zabývá především výrobními nebo skladovacími prostory pro svou firmu, nezapomíná také na své zázemí a prezentaci. Ve výsledné fázi se administrativní budova tyčí v popředí a je klasickým rysem prezentace firmy.

I u tohoto druhu konstrukce lze využít oceli jako takové, nebo zvolit variantu železobetonu či zdiva. V takovýchto prostorech se především vyskytují sociální jednotky, jídelny, šatny a sklady, které se dimenzují do spodní části haly.

Steelmoont ok s.r.o.- montážní hala
Steelmoont ok s.r.o.- montážní hala

Vzdělávací a
výzkůmné haly

V této kategorii je typickým rysem vzdělávacích a výzkumných hal vysoký požadavek investora na kvalitu.

Vzhledem k tomu, že se v těchto prostorech využívá různých technologických prvků, je třeba přísně dodržovat zadání a dbát správného rozmístění veškerých pomocných konstrukcí pro technologie, které jsou následně dodávány do vnitřních, ale i venkovních prostor hal.

Autosalony

Zde se nechává průchod cítění projektantům, kteří mohou v těchto případech navrhnout takové dílo, které plní nejen účel autosalonu, ale působí i jako nádherný architektonický prvek, ve kterém se prolínají různé kombinace materiálů jako jsou ocelové prvky, skleněné výplně a mramorové podlahy, které vytváří dokonalý architektonický skvost.

V pozadí zůstávají menší přístavby, jako jsou například servisy, předávací prostory a další jiné.

Steelmoont ok s.r.o.- montážní hala