OCELOVÉ KONSTRUKCE

Ocelovou konstrukci tvoříme pomocí jednotlivých ocelových prvků. U nich dbáme především na jejich kvalitu a správný výběr pro danou konstrukci. Naši pracovníci rovněž dbají na vysokou kvalitu prováděných prací. Pro zjednodušený přehled si uveďme postup výroby takové ocelové konstrukce. Dle projektového zadání se určí správný výběr materiálu, ten se dostává do výrobního procesu, kde projde nářezovými plány, provedou se různé montážní otvory a následně se podle výkresových plánů sestaví do finálních rozměrů. Poté se vše svařuje a materiál se dostává k povrchové úpravě, kde v první fázi projde otryskáním a následně se nanáší základový a vrchní nátěr.

Poptat ocelové konstrukce

Typy ocelových konstrukcí a rámy

Nabízíme výrobu ocelových konstrukcí pro standardní rozpony montovaných ocelových hal 6 – 40m s násobky modulového systému .
Rámy ocelové konstrukce jsou navržené rámové, se šroubovanými spoji, sestavené z válcovaných a lisovaných profilů. Jednotlivé rámy jsou ve střeše spojeny vazničkami nebo nosným trapézovým plechem a rozpěrnými profily. Konstrukce je dimenzována s ohledem na příslušné sněhové pásmo. Pevnost konstrukce je podpořena táhly s napínacími šrouby. Počet táhel a jejich umístění závisí na velikosti a způsobu zatížení ocelové konstrukce.

Prvky ocelové konstrukce

Profily konstrukce jsou voleny na základě technického zadání, sněhového pásma a účelu ke kterému objekt slouží. Pro sloupy a vaznice jsou standardní profily IPE 160-330 (dle rozponu a sněhového zatížení).

Kotvení ocelové konstrukce

Ocelová konstrukce je kotvena do betonových základových patek, kotvami přes kotevní plech. Kotvení je voleno buď chemické nebo mechanické.

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi

Konstrukce je zajištěna 1x základovým a 1x vrchním nátěrem. V agresivnějším prostředí nebo u otevřených konstrukcí, které jsou velmi namáhány povětrnostními vlivy, je možné konstrukci pozinkovat.