PODESTY

Podesta je druh ocelové konstrukce, která se skládá z různých profilů a slouží zejména jako nadstavbová část ve stávajících, nebo nově budovaných objektech. Využívá se například k usazení různých pracovních strojů, vzduchotechniky a jiné výrobní či provozní technologie. Samotná montáž tohoto druhu ocelové konstrukce nebývá mnohdy jednoduchá, a to zejména proto, že její usazení probíhá jak na klasické ocelové sloupy, nebo je přímo zavěšena ze stávající ocelové konstrukce. Druhá možnost se provádí především proto, aby ocelové sloupy netvořily překážku v přízemních prostorách objektů.

Poptat

Složení podesty

Tyto ocelové podesty bývají tvořeny ocelovými prvky, jako jsou například různé profily, plechy, trubky, táhla, rošty a další. Prostory podesty se také musí z převážné části zabezpečit zábradlím, aby se zamezila možnost pádu. Mezi podestami můžeme také sledovat různé pochozí lávky, které slouží k jejich propojení.