OPLÁŠTĚNÍ HAL A OBJEKTŮ

Jak již z názvu vyplívá, jedná se o opláštění hal a objektů, které můžou být tvořeny z ocelové konstrukce, nebo jako železobetonové skelety. Setkat se ale můžeme i s opláštěním zděných objektů. Pojem opláštění nemusí doslova znamenat jen uzavření haly, nebo objektu po stranách, ale i uzavřením z části střechy.

Opláštění se zateplením

Zateplení se provádí pomocí izolačních sendvičových panelů a je vhodné pro objekty, kde je požadavek na udržení vnitřní teploty ať už v zimních měsících nebo v letních měsících.

Barevné provedení panelů – opláštění

Povrchová úprava je v odstínech barevné palety RAL. Standardně je dodáváno barevné provedení šedobílé stěny RAL 9002.

Opláštění bez zateplení

Pro stěny je standardně používán fasádní plech TR 35/207. Pro střechu se používá plech TR 45/333.Nezateplené objekty jsou vhodné tam, kde není nutný požadavek na udržení vnitřní teploty. Využití se nabízí například v nezateplených skladech. Větrání nezateplených objektů je řešeno komínovitým efektem proudění vzduchu podél stěn. Objekt větrá profilem vlny plechu ve stěnách ve střeše.

Složení opláštění

Střešní plášť může být tvořen střešními sendvičovými panely, nebo jej může tvořit samostatný trapézový plech, popřípadě může být trapézový plech pokryt minerální vatou a folií. Opláštění stěn objektů a hal může být provedeno pomocí sendvičových panelů a trapézových plechů. Vše se určuje dle požadavku investora. Pro informovanost můžete využít naše katalogy ve formátech PDF, kde je vše přehledně uvedeno.