DOMŮ / PRODUKTY

Ocelové konstrukce

Ocelovou konstrukci tvoříme pomocí jednotlivých ocelových prvků. U nich dbáme především na jejich kvalitu a správný výběr pro danou konstrukci. Naši pracovníci rovněž dbají na vysokou kvalitu prováděných prací.

Nabízíme výrobu ocelových konstrukcí pro standardní rozpony montovaných ocelových hal 6 – 40m s násobky modulového systému. Rámy ocelové konstrukce jsou navržené rámové, se šroubovanými spoji, sestavené z válcovaných a lisovaných profilů. Jednotlivé rámy jsou ve střeše spojeny vazničkami nebo nosným trapézovým plechem a rozpěrnými profily. Konstrukce je dimenzována s ohledem na příslušné sněhové pásmo. Pevnost konstrukce je podpořena táhly s napínacími šrouby. Počet táhel a jejich umístění závisí na velikosti a způsobu zatížení ocelové konstrukce.

Systém ocelových konstrukcí nabízí širokou škálu možností.

Steelmoont ok s.r.o.- montážní hala

Prvky konstrukce

Profily konstrukce jsou voleny na základě technického zadání, sněhového pásma a účelu ke kterému objekt slouží. Pro sloupy a vaznice jsou standardní profily IPE 160-330 (dle rozponu a sněhového zatížení).

Kotvení konstrukce

Ocelová konstrukce je kotvena do betonových základových patek, kotvami přes kotevní plech. Kotvení je voleno buď chemické nebo mechanické.

Ochrana proti korozi

Konstrukce je zajištěna 1x základovým a 1x vrchním nátěrem. V agresivnějším prostředí nebo u otevřených konstrukcí, které jsou velmi namáhány povětrnostními vlivy, je možné konstrukci pozinkovat.

Montované haly

Základem každé montované haly je ocelová konstrukce. Ocelová konstrukce u montovaných hal plní spoustu požadavků, ale zejména se vždy vychází od samotného projektu. Ten určuje předepsané materiály a technologické postupy pro konkrétní typ montované haly. Vše se přizpůsobuje zákazníkovi tak, aby jeho návrh dle projektu odpovídal i skutečnému výsledku.
Steelmoont ok s.r.o.- montážní hala
Steelmoont ok s.r.o.- ocelová konstrukce

Jeřábové dráhy

Využití jeřábových drah se vyskytuje zejména tam, kde je třeba manipulace s těžkými břemeny. Jeřábové dráhy se navrhují dle požadavku investora pro konkrétní zatížení.

Již ve výrobě se počítá s následnou montáží jeřábové dráhy a je zapotřebí přichystat na konkrétní místa ocelové konstrukce pomocné části, na které se bude jeřábová dráha montovat.

Podesty

Podesta je druh ocelové konstrukce, která se skládá z různých profilů a slouží zejména jako nadstavbová část ve stávajících, nebo nově budovaných objektech. Využívá se například k usazení různých pracovních strojů, vzduchotechniky a jiné výrobní či provozní technologie.

Samotná montáž tohoto druhu ocelové konstrukce nebývá mnohdy jednoduchá, a to zejména proto, že její usazení probíhá jak na klasické ocelové sloupy, nebo je přímo zavěšena ze stávající ocelové konstrukce. Druhá možnost se provádí především proto, aby ocelové sloupy netvořily překážku v přízemních prostorách objektů.

Steelmoont ok s.r.o.- ocelová konstrukce
Steelmoont ok s.r.o.- ocelová konstrukce

Zastřešení

Je ocelovou konstrukcí , kde se zejména dbá na zakrytí určitého prostoru proti dešti. Zastřešení může být různé. Jeho základem je opět ocelová konstrukce v různém provedení.

Na konstrukci se nejčastěji montuje trapézový plech, který plní funkci krytí prostoru pod konstrukcí, ale nemusí to být podmínkou. Zastřešení může stát jako samostatná jednotka pro parkování automobilů, nebo může rovněž sloužit jako kolárka. Může být, ale také rovněž součástí ocelové haly, kde slouží k zakrytí průchozích prostor pod ním, nebo jako přístřešek ke vstupním vratům či dveřím.

Ostatní

Zde se můžeme bavit o různých provedeních ocelových konstrukcí pro různé využití. Můžeme zde například zmínit ocelové výměny, které slouží jako nosné prvky pro opláštění haly v místě otvorů. Jsou připevněny k ocelové konstrukci haly, nebo mezi betonovými sloupy a následně slouží pro usazení oken, dveří, nebo vrat.
Steelmoont ok s.r.o.- ocelová konstrukce