JEŘÁBOVÉ DRÁHY

Využití jeřábových drah se vyskytuje zejména tam, kde je třeba manipulace s těžkými břemeny. Jeřábové dráhy se navrhují dle požadavku investora pro konkrétní zatížení. Již ve výrobě se počítá s následnou montáží jeřábové dráhy a je zapotřebí přichystat na konkrétní místa ocelové konstrukce pomocné části, na které se bude jeřábová dráha montovat.

Poptat

Složení jeřábových drah

Samotná jeřábová dráha je složena z předepsaného ocelového profilu, ve kterém jsou provedeny montážní otvory, a je k němu přivařen ocelový profil ve tvaru hranolu. Ten slouží k samotnému usazení jeřábu a pohybu po něm.